FC.SINT KRUIS-WINKEL

3de Provinciale

Model privacyverklaring clubs

Model privacyverklaring clubs

FC Sint Kruis Winkel respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe FC Sint Kruis Winkel persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar FC Sint Kruis Winkel verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar FC Sint Kruis Winkel enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van FC Sint Kruis Winkel VZW, stamnummer 07210en ondernemingsnummer 0477433109, gevestigd te Barkstraat 8 9042 Gent. Je kan ons bereiken via www.fc-sintkruiswinkel.be.

Julien Van Acker is de contactpersoon van FC Sint Kruis Winkel voor vragen omtrent jouw privacy. Hij is te bereiken via telefoon 0486236401 of email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Persoonsgegevens die wij verwerken

FC Sint Kruis Winkel verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam; geboortedatum en -plaats; adresgegevens; telefoonnummers, emailadressen
 • Contactpersonen of ouders
 • Gegevens over jouw team en activiteiten als voetbal(st)er
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider
 • Bankgegevens, foto’s, sportieve evaluaties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FC Sint Kruis Winkel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij FC Sint Kruis Winkel
 • gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefoneer naar 0486236401, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FC Sint Kruis Winkel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);
 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;
 • FC Sint Kruis Winkel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming

FC Sint Kruis Winkel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FC Sint Kruis Winkel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam, Geboortedatum en -plaats: 10 jaar na uitschrijving uit de club.
 • Adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen: 3 jaar na uitschrijving uit de club.
 • Team: 3 jaar na uitschrijving uit de club.]
 • Contactpersonen of ouders: 3 jaar na uitschrijving uit de club.
 • Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er: 3 jaar na uitschrijving uit de club.
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider: 5 jaar na uitschrijving uit de club.

Delen van persoonsgegevens met derden

FC Sint Kruis Winkel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FC Sint Kruis Winkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FC Sint Kruis Winkel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FC Sint Kruis Winkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. FC Sint Kruis Winkel wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FC Sint Kruis Winkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

NEE tegen Racisme en Discriminatie

FC Sint Kruis Winkel en de voetbalclubs van het Gentse Elk Talent Telt partnerschap werken samen aan een stad zonder haat.

Vandaag 21 maart is de internationale dag tegen racisme en discriminatie. FC Sint Kruis Winkel roept op tot respect op het veld en langs de lijn.
We doen dit samen met alle Gentse voetbalclubs.
Voortaan zal op de Gentse voetbalvelden het Elk Talent Telt-charter zichtbaar aangebracht worden met vermelding van het Gentse meldpunt discriminatie. 

De Gentse Elk Talent Telt-clubs vragen hun spelers en supporters om alert te zijn voor discriminatie en incidenten te melden.
Zo krijgen de voetbalclubs zicht op mogelijke problemen, kunnen deze met bemiddeling van de KAA Gent Foundation worden aangepakt en kan UNIA bij overtredingen van de anti-racismewet optreden.

Met de lancering van een filmpje dat samen met alle Gentse clubs werd gemaakt, trekken we deze campagne in het Gentse voetbal op gang.
Het is meteen ook onze start van de Europese ‘More Than Football’ Actieweek, waarbij we als voetbalclubs de maatschappelijke rol en kracht van voetbal willen benadrukken.

Bekijk het filmje via

Facebook: https://www.facebook.com/kaagentfdn/

Twitter: https://twitter.com/kaagentfdn/status/976351156162187264

YouTube: https://youtu.be/BJDyZ6yJwa4

Reportage van de jeugdcup Het Nieuwsblad

St-Kruis-Winkel vlotjes voorbij SKV Oostakker A (GU17 zuil2)

Jarne Oosterhof schiet met scherp

Het beloofde op papier een spannende inhaalwedstrijd te worden. In de realiteit walste FC Sint-Kruis-Winkel over SKV Oostakker A (GU17)

Lees het artikel via opnderstaande link

Jeugdcup Het Nieuwsblad